Úvod

mackousko

 

Občianske združenie „Macko-Uško“ vzniklo v júni 2010 pri Detskom domove v Trnave.

Macka Uška sme slávnostne pokrstili na II. Juniálese detského domova.

Podujatie sa konalo v Smolenickom zámku, kde deti z Detského domova a ďalší študenti, kamaráti a aktivisti, predviedli krásne divadelné predstavenie pod názvom „Margarétin medvedík“. Veríme, že tí, ktorí sa tejto akcie zúčastnili, mali z uvedenej kultúrnej akcie krásne dojmy.

Občianske združenie „Macko-Uško“ podporuje zmysluplné voľnočasové aktivity detí a mládeže, aj mladých dospelých. Venujeme sa rôznym tvorivým aktivitám, ktoré sú nesmierne dôležité jednak pre správny vývin detí a mládeže, jednak pre terapeutické účinky na všetkých zúčastnených, nevynímajúc ani preventívny dopad na rôzne spoločensko-patologické javy, ktorých svedkami sme čím ďalej, tým častejšie.

Našimi klientmi sú deti z  rôznych spoločenských vrstiev, deti zdravé, ale aj deti a mládež s rôznymi zdravotnými, sociálnymi problémami alebo citovými zraneniami.

V súčasnosti sa snažíme o to, aby náš „rozbehnutý“ „Macko-Uško“ vydržal čo najdlhší „maratón“ a bol tak prínosom pre všetkých, ktorí v sebe pestujú cit pre krásu, estetiku a umenie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *