História a súčastnosť

Ako sme už v úvode spomenuli, občianske združenie Macko-Uško vzniklo a bolo pokrstené v júni 2010 počas krásnej divadelnej akcie v Smolenickom zámku. Vtedy sme predviedli divadelné predstavenie pod názvom „Margarétin medvedík“.

Hlavnou našou aktivitou je teda detské divadlo, ktoré v súčasnosti nesie názov „Divadielko pod hviezdami“.

Detské divadlo, v podobe, akej bolo aj je dnes, je detským divadlom nie preto, lebo hrá len pre detského diváka. Detským divadlom je preto, lebo v ňom účinkujú detský herci, ktorí pri správnom vedení, hrajú hry pre široké publikum, teda pre všetky vekové skupiny.

Hlavnou činnosťou „Divadielka pod hviezdami“, je nácvik rôznych divadelných predstavení, od slovenských aj zahraničných autorov. Jednotlivé scénáre sa snažíme prispôsobovať individualite každého malého herca. Výsledkom nášho spoločného snaženia sa je skutočné divadelné predstavenie na veľmi vysokej úrovni, s náležitou výpravou, kostýmami a svetelnými a zvukovými efektami.

Hranie ako také, má pre malých aj veľkých hercov, aj  pre všetkých zúčastnených obrovský terapeutický význam, pretože lieči mnohé priznané, aj nepriznané citové zranenia.

Okrem terapeutického významu nemôžeme opomenúť ani význam vedomostného rastu v oblasti literatúry a umenia a tiež význam zvyšovania pamäťových funkcií mozgu a ďalších dôležitých funkcií a kompetencií mladého, vyvíjajúceho sa človeka v rozvinutú osobnosť.

Naša hlavná činnosť sa teda zameriava na cieľavedomé využívanie voľného času a tvorivej energie zameranej na naštartovanie procesu sebaliečenia a harmonizácie cez sebapoznávanie, sebavyjadrenie, kompenzáciu, či sociálnu rehabilitáciu. Divadelné aktivity rešpektujú špecifiká a  potreby jedinca, spolutvoriaceho finálne dramatické dielo, ktoré v praktickej rovine prezentuje a odovzdáva.

Cieľovou skupinou sú pre nás deti, mládež a mladí dospelí žijúci v detských domovoch, v neúplných rodinách, teda deti a mládež s emocionálnym zranením, deti a mládež zo sociálne slabších rodín, tiež deti a mládež so špecifickými vzdelávacími problémami (poruchy učenia, poruchy pozornosti), tiež intaktné deti, mládež a mladí dospelí z bežných rodín so záujmom o divadelné umenie a umelecké sebavyjadrenie. Cieľovú skupinu dopĺňa detský divák a jeho rodina.

Pretože sme v priebehu rokov získali určitú úroveň, naše aktivity sa rozrástli, dokonca sme dostali na základe zváženia vedenia Trnavského divadla možnosť dňa 9.1.2013 odprezentovať sa aj v divadle, a naši malí herci zaznamenali veľký úspech pred trnavským publikom, cítime potrebu ďalej tvoriť a pracovať v tejto oblasti.

Okrem divadla sa venujeme aj iným, voľnočasovým aktivitám detí a mládeže, čo sa ukazuje v poslednom období ako veľmi žiadúce, vzhľadom na narastajúci trend rôznych sociálno patologických javov v spoločnosti.

V období od decembra 2013 do februára 2014 sa naši malí umelci odprezentovali trochu nezvyčajne. Vytvorili výstavu pod názvom „Za siedmimi horami je krajina z medovníka“. Pod vedením odborníka vytvorili, modelovali, piekli a zdobili naozajstné medovníky, z ktorých potom vyskladali unikátne umelecké dielo stvárnením štyroch ročných období. Naozaj unikát, ktorý sa len tak nevidí a ani sa nevie, čo všetko je možné vytvoriť z medovníka.

Taktiež financujeme nadaným deťom z Detského domova v Trnave, alebo zo sociálne slabších rodín rôzne záujmové krúžky a pomáhame pri financovaní letných a zimných rekreácií, čo je pre každú rodinu dosť závažný finančný problém.

Ďalej máme v pláne rozšíriť naše aktivity na ďalšie záujmové útvary, ako napr. krúžok šikovných rúk, či krúžok zdravej výživy a ďalšie atraktívne aktivity.

Z histórie našej divadelnej činnosti uvádzame stručné vymenovanie jednotlivých divadelných predstavení:

Od roku 2005 do roku 2009 sme realizovali divadelné predstavenia len v priestoroch Detského domova. Pretože sme mali hostí čím ďalej tým viac, stávali sa priestory Detského domova veľmi stiesnenými a museli sme sa presunúť do priestorov na túto činnosť vhodnejších a priestrannejších. Podarilo sa vybaviť Smolenický zámok, v ktorom našu divadelnú činnosť praktizujeme dodnes.

 • Jún 2009, I. Juniáles, divadelné predstavenie „ Dobrý duch Smolenického zámku“
 • December 2009, Vianočné posedenie, divadelné predstavenie „Vianočná koleda“
 • Jún 2010, II. Juniáles, divadelné predstavenie „Margarétin medvedík“
 • December 2010, Vianočné posedenie, divadelné predstavenie „Coppélia“
 • Jún 2011, III. Juniáles, divadelné predstavenie „Legenda o kráľovnej Islandu“
 • December 2011, Vianočné posedenie, „Vianočná kapustnica“
 • Jún 2012, IV. Juniáles, divadelné predstavenie, „Margarétin medvedík“, obnovená premiéra
 • December 2012, Vianočné posedenie, „Vianočná koleda“, obnovená premiéra
 • 14. Jún 2015, Smolenický zámok, „Jediné prianie„, premiéra
 • 26. Jún 2015, Trnavské divadlo, „Jediné prianie
 • 27. Jún 2015, Trnavské divadlo, „Siroty na doskách„, premiéra
 • 28. Jún 2015, Smolenický zámok, „Siroty na doskách
 • 13.01.2016 o 15.h, „Jediné prianie“ Penzión dôchodcov Trnava
 •  22.01.2016 o 17.h, „Jediné prianie“ Dom kultúry Sereď
 •   Jún 2016, divadelné predstavenie pre verejnosť, Smolenický zámok, „Veľa pokope“

 • Júl 2016,  divadelné predstavenie pre hostí hotela a pre verejnosť, Hotel Panoráma na Štrbskom plese, „Jediné prianie“

 • Máj a jún 2017, divadelné predstavenia pre verejnosť, Smolenický zámok, „Sen noci svätojánskej“

 • August 2017, divadelné predstavenie pre hostí hotela a pre verejnosť, Hotel Panoráma na Štrbskom plese, „Pod Jedličkou“

 • 2.apríl 2018 – „Tradície  Veľkonočného pondelka“ – ozdobený voz s konským záprahom, na voze mládenci-šibači a muzikanti, všetci v ľudových krojoch oblečení, prechádzajú ulicami mesta Sereď za sprievodu ľudovej muziky. Vytvárajú veselú náladu v meste, navštevujú občanov, ktorí prejavili záujem o slušnú „šibačku a oblievačku“a tak obnovujú tradície Veľkonočného pondelka.

 • 27.máj 2018,  divadelné predstavenie pre verejnosť, Smolenický zámok, „Tajomstvo pralesa“

 • 10. jún 2018, divadelné predstavenie pre verejnosť, Smolenický zámok, „Tajomstvo pralesa“

 • 05.05. a 18.08.2019, divadelné predstavenie pre verejnosť, Smolenický zámok, „Čarodejnice z Plochozeme
 • 13.10.2019 a 24.11.2019, divadelné predstavenie pre verejnosť, Smolenický zámok, „Čarodejnice z Plochozeme
 •  jún 2021, júl 2021 – divadelné predstavenie pre verejnosť, Smolenický zámok, „Malý Princ“
 • máj 2022, september 2022 – divadelné predstavenie pre verejnosť, Smolenický zámok, „Kniha džunglí“

Naše detské „Divadielko pod hviezdami“, ako výnimočné divadlo, naďalej existuje, tvorí a chce aj do budúcna tešiť publikum krásnymi dielami, v ktorých sú hlavnými aktérmi detskí herci.